Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα αφορά στο Αποθετήριο του Αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη, συμπληρώνοντας την παρακάτω Φόρμα Επικοινωνίας

Σημείωση: Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη
Τηλέφωνο: +30 210 3607762,
Διεύθυνση: Βαλαωρίτου 9, 106 71, Αθήνα, Αττική