Πλοήγηση στο Αποθετήριο ανά Φάκελος 1982-2009 Νομικό γραφείο- Βουλευτές

Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος
Ταξινόμηση ανά: Σε σειρά: Αποτελέσματα/σελίδα: Συγγραφείς/εγγραφή:
Αποτελέσματα 1 έως 20 από 50
 επόμενο >
ΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργός
1982Πρόσληψη σε κενή θέση μετακλητού υπαλλήλου από αυτές που τίθενται στη διάθεση πρώην Πρωθυπουργούχ.ο.
31-Μάϊ-1982Νόμος υπ' αρίθμ. 1256: Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξειςΕθνικό Τυπογραφείο
25-Νοέ-1982Απόφαση 4775/1982: Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής για τη δημιουργία Συνδέσμου Συνεργατών Γραμματέων των βουλευτώνΕθνικό Τυπογραφείο
1990Απόφαση 1895/1990: Θέματα προσωπικού Βουλευτών- Γνωμοδοτήσεις Συλλογικών Οργάνων κλπ.χ.ο.
20-Μάρ-1990Νόμος υπ' αρίθμ. 1878: Τροποποίηση των διατάξεων δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, Ν.1622/1986 και άλλες διατάξειςΕθνικό Τυπογραφείο
12-Ιούν-1990Ν. 1878/1990 Άρθρο 6: Διάθεση υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου των Βουλευτώνχ.ο.
3-Σεπ-1990Νόμος υπ' αρίθμ. 1895: Συμπλήρωση διατάξεων του Ν.1882/1990, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξειςΕθνικό Τυπογραφείο
11-Απρ-1991Νόμος υπ' αρίθμ. 1943: Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξειςΕθνικό Τυπογραφείο
23-Μάρ-1992Νόμος υπ' αρίθμ. 2026: Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξειςΕθνικό Τυπογραφείο
1994Απόφαση 190/1994: Προσλήψεις- Επαναπροσλήψεις- απολύσεις- υπαλληλικά- δημόσια διοίκησηχ.ο.
3-Μάρ-1994Νόμος υπ' αρίθμ 2190: Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησηςΕθνικό Τυπογραφείο
13-Δεκ-1994Νόμος υπ' αρίθμ 2256: Έλεγχος δημόσιου τομέα- Μετατάξεις- Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και άλλες ρυθμίσειςΕθνικό Τυπογραφείο
7-Μάρ-1996Νόμος υπ' αρίθμ. 2386: Ρυθμίσεις εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλάξιμων κτημάτων και άλλες διατάξειςΕθνικό Τυπογραφείο
1997Απόφαση 1737/1997: Κανονισμός Βουλής- Μέρος Β: Κωδ. οργ. υπηρεσιών, προσωπικούχ.ο.
10-Απρ-1997Αποφάσεις της ολομέλειας της Βουλής περί δημοσιεύσεως στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του κανονισμού της Βουλής- Μέρος Β- Κώδικας οργανώσεως των υπηρεσιών της Βουλής, καταστάσεως του προσωπικού της και άλλες διατάξειςΕθνικό Τυπογραφείο
30-Μάϊ-1997Νόμος υπ' αρίθμ. 2503: Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξειςΕθνικό Τυπογραφείο
1-Σεπ-1997Νόμος υπ' αρίθμ. 2521: Ειδικό μισθολόγιο δικαστικών λειτουργών, μισθολόγια κύριου προσωπικού νομικού συμβουλίου του κράτους και ιατροδικαστικών και άλλες διατάξειςΕθνικό Τυπογραφείο
24-Μάρ-1998Νόμος υπ' αρίθμ. 2594: Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου- Οργανισμός του Υπουργείου ΕξωτερικώνΕθνικό Τυπογραφείο
9-Ιούλ-1999Οδοιπορικά έξοδα που χορηγούνται στους δημοσίους υπαλλήλους- Τροπολογία Προσθήκη στο σχέδιο νόμου σύστασης νέας χρηματιστηριακής αγοράςΣιούφας, Δημήτρης
2000Απόφαση 127/2000: Συνταξιούχοι βουλευτές - 1/1/96 έως 31/12/1996- Διαφορά σύνταξηςχ.ο.
Αποτελέσματα 1 έως 20 από 50
 επόμενο >