Πλοήγηση στο Αποθετήριο ανά Φάκελος 2001-2005 Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Εισαγγελική αρχή

Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος
Ταξινόμηση ανά: Σε σειρά: Αποτελέσματα/σελίδα: Συγγραφείς/εγγραφή:
Αποτελέσματα 1 έως 13 από 13
ΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργός
25-Ιούλ-2001Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση: Μια λευκή Βίβλος- European Governance: A white PaperΕυρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή
12-Δεκ-2001Πράσινο Βιβλίο για τη σύσταση Ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας- Green paper on the establishment of a European Public Prosecutor for the criminal-law protection of the Community's financial interests.χ.ο.
11-Δεκ-2002Έκθεση της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή ΔιακυβέρνησηΕυρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή
20-Ιούλ-2004Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας κατά της απάτης και οποιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας- Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on mutual administrative assistance for the protection of the financial interests of the Community against fraud and any othel illegal activitiesΕυρωπαϊκή Ένωση. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
23-Σεπ-2004The future of the Union of 25Prodi, Romano
3-Μάρ-2005The need for a European transparency initiativeKallas, Siim
20-Απρ-2005Ma vision de l' Union européenne et de son avenirBarroso, José Manuel
11-Μάϊ-2005The transformation of EuropeBarroso, José Manuel
13-Ιούν-2005Opinion & GovernanceEurActiv
14-Ιούν-2005European governance: Refocusing policies and institutions: European governanceand ConstitutionΕυρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή
14-Ιούν-2005Κallas pushes for more transparency and ethics in Eu policy-makingEurActiv
14-Ιούν-2005What is the Transparency Initiative?Kallas, Siim (1948-)
14-Ιούν-2005The Commission approves a report on the European Governance (2003-2004)Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αποτελέσματα 1 έως 13 από 13