Πλοήγηση στο Αποθετήριο ανά Φάκελος 1986-1992 Βουλή- Πρακτικά

Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος
Ταξινόμηση ανά: Σε σειρά: Αποτελέσματα/σελίδα: Συγγραφείς/εγγραφή:
Αποτελέσματα 1 έως 5 από 5
ΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργός
1987Ευρετήριο πρακτικών των συνεδριάσεων της Βουλής της Β' Συνόδου της Δ' Περιόδου (Προεδρευόμενης Δημοκρατίας από 6 Οκτωβρίου 1986 μέχρι 2 Οκτωβρίου 1987). Σημίτης Κωνσταντίνος: Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπ. Εθνικής Οικονομίας 'συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης', τόμ. Α' σ. 293,310- Ομιλία του στη συζήτηση επερώτησης, σχετικά με την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, τόμ. Α' σ. 467,482- Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπ. Εθνικής Οικονομίας, 'αστικοί συνεταιρισμοί', τόμ. Α' σ. 969 -973 , τόμ. Β' , σ. 1200, 1202, 1206, 1208, 1209, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219 , 1249, 1250, 1254, 1256, 1260- Ομιλία του στη συζήτηση πρότασης νόμου αρμοδιότητας Υπ . Οικονομικών 'καθιέρωση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (Α .Τ.Α .)', τόμ.Β' σ. 1520, 1521, 1523- Ομιλία του στη συζήτηση των νομοσχεδίων Υπ . Οικονομικών, α) κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 1985. β) Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 1985. γ) Κύρωση του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 1987, τόμ. Γ' σ. 2332, 2401 , 2484- Ομιλία του στην πρόταση του Υπ. Εθνικής Οικονομίας, για συζήτηση με τη διαδικασία του επείγοντος του νομοσχεδίου 'προγραμματικές συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις, κ.λπ ., τόμ. Γ' σ. 2708, 2710- Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπ. Εθνικής Οικονομίας 'μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής. Προγραμματικές συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις, ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τροποποίηση του Νόμου 126 2/19 82 και άλλες διατάξεις', τόμ. Γ' σ. 2708, 2728-2731, 2740-2742, 2830, 2834, 2842, 2843, 2850, 2858, τόμ. Δ' σ. 2988- 2990, 2993, 2995, 2997, 2999, 3000, 3001, 3004- 3006, 3009, 3011, 3013, 3014, 3076, 3087, 3096Ελλάς. Βουλή
1989Ευρετήριο πρακτικών των συνεδριάσεων της Βουλής της Γ' Συνόδου της Δ' Περιόδου (Προεδρευόμενης Δημοκρατίας, από 5 Οκτωβρίου 1987 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1988): Σημίτης Κωνσταντίνος: Αποδοχή παραιτήσεως από τη θέση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας στην Κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου, τομ. Β, σ.1589Ελλάς. Βουλή
1992Ευρετήριο πρακτικών τω συνεδριάσεων της Βουλής της Δ' Περιόδου (Προεδρευόμενης Δημοκρατίας από 3 Οκτωβρίου 1988 μέχρι 12 Μαΐου 1989). Σημίτης Κωνσταντίνος: Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπ. Εσωτερικών 'Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών, τόμ. ΣΤ' σ. 4442Ελλάς. Βουλή
1992Ευρετήριο πρακτικών συνεδριάσεων της Βουλής της ΣΤ' Περιόδου (Προεδρευόμενης Δημοκρατίας από 20 Νοεμβρίου 1989 μέχρι 9 Μαρτίου 1990). Σημίτης Κωνσταντίνος: Ορκωμοσία του ως βουλευτής Α' Πειραιά (ΠΑΣΟΚ). τόμ. Α' σ.2- Διορισμός του στη θέση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, στην Κυβέρνηση Ξενοφώντα Ζολώτα. τόμ. Α' σ.2- Ομιλία του στη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης, τόμ. Α' σ.50, 66- Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, στην Κυβέρνηση Ξ. Ζολώτα. τόμ.Β' σ.840Ελλάς. Βουλή
1993Ευρετήριο πρακτικών των συνεδριάσεων της Βουλής της Β' Συνόδου της Ζ' Περιόδου (Προεδρευόμενης Δημοκρατίας από 7 Οκτωβρίου 1991 μέχρι 1 Οκτωβρίου 1992). Σημίτης Κωνσταντίνος: Ομιλία του στη συζήτηση ερώτησης, σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στο χώρο της εκπαιδευτικής πολιτικής. τόμ. Α' σ.86- Ομιλία του στη συζήτηση ερώτησης, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για την υπόθεση της κλοπής του κλειδιού από το κτίριο που στεγάζεται το 2ο Ελληνικό Λύκειο Μονάχου για την αλλοίωση γραπτών και τα μέτρα που ελήφθησαν κατά των υπευθύνων, τόμ. Β' σ.1751, 1752- Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπ.Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 'για την αποκρατικοποίηση, απλούστευση των διαδικασιών εκκαθάρισης ενισχύσεως των κανόνων ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις', τόμ. Γ' σ.1911- Ομιλία του στη συζήτηση επί του Κρατικού Προϋπολογισμού, τόμ. Γ' σ.2394-2396- Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπ.Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων 'Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις', τόμ. Δ' σ. 2907- Ομιλία του στη συζήτηση ερώτησης, σχετικά με τις ενέργειες της Ελληνικής Κυβέρνησης προς τη Βουλγαρική, προκειμένου να κλείσει το εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας του Κοζλοντούι. τόμ. Δ 'σ.3041, 3043- Ομιλία του στη συζήτηση επερώτησης, σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα του Πολυτεχνείου και τις ευθύνες που προκύπτουν, τόμ. Ε' σ.4373, 4383- Ομιλία του στη συζήτηση ερώτησης σχετικά με την ανάκληση του εκπαιδευτικού Ζήση Λυγούρα από τη θέση του συμβούλου εκπαίδευσης σε ελληνικό σχολείο του εξωτερικού, τόμ. Θ ' σ.082, 7083- Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπ.Εξωτερικών 'Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη'. τόμ. ΙΑ 'σ.203- Ομιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων να συζητηθεί το νομοσχέδιο 'εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης' με τη διαδικασία του επείγοντος, τόμ. ΙΒ' σ.850- Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπ.Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων 'εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης'. τόμ. ΙΒ' σ.871, 880, 899, 943, 949, 955, 968, 981, 982, 989, 990, 999, 1003, 1011- Ομιλία του στη συζήτηση επί του Κανονισμού σχετικά με την παράλληλη λειτουργία Διαρκών Επιτροπών και Βουλής, τόμ. ΙΒ' σ.979, 980- Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπ.Οικονομικών 'Αναμόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις', τόμ. ΙΒ' σ.1152- Ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου 'Κύρωση της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του τέως Βασιλέως Κωνσταντίνου σύμβασης, που καταρτίστηκε με την υπ' αριθμ. 10573/1992 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Χαντζιάρα-Λέλη". τόμ. ΙΒ' σ.155Ελλάς. Βουλή
Αποτελέσματα 1 έως 5 από 5