Πλοήγηση στο Αποθετήριο ανά Δημιουργός Φωτιάδης, Απόστολος

Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος
Ταξινόμηση ανά: Σε σειρά: Αποτελέσματα/σελίδα: Συγγραφείς/εγγραφή:
Αποτελέσματα 1 έως 3 από 3
ΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργός
23-Απρ-1997Συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής στις 23ης Απριλίου 1997Φωτιάδης, Απόστολος
1-Αύγ-1997Προσκλήσεις και αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής: Αδιάθετα υπόλοιπα του ΤΕΟ έτους 1996, Ενίσχυση έργων συντήρησης Εθνικού Δικτύου, Φάρμακα, Καθορισμός διδάκτρων ιδιωτικών διδακτηρίων & Λοιπά (Συνεδρίαση της 5ης Ιουνίου 1997), Πορεία υλοποίησης μέτρων για τα φάρμακα & Σύσταση Ενιαίου Φορέα Τροφίμων (Συνεδρίαση της 23ης Απριλίου 1997), Πορεία υλοποιήσεως μέτρων για τα φάρμακα, Σύσταση Ενιαίου Φορέα Τροφίμων, Θέματα Υπουργείου Οικονομικών, Πλαίσιο αντιμετώπισης θεομηνιών & Μέτρα αγροτικής πολιτικής (Συνεδρίαση της 9ης Απριλίου 1997), Εισοδηματική Πολιτική στον Δημόσιο Τομέα, Ρυθμίσεις χρεών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Λογαριασμός Ν. 128/95 & Λειτουργία Αγοράς (Συνεδρίαση της 20ης Μαρτίου 1997), Σπατόσημο, Διαφορετική αντιμετώπιση των εργαζομένων και ευνοϊκά μέτρα διαφορετικού περιεχομένου για κάθε επιχείρηση, Μετατάξεις, Τεχνικά Παιχνίδια & Ρυθμίσεις χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων (Συνεδρίαση της 6ης Μαρτίου 1997), Νομοσχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας: Μέτρα για τους νέους αγρότες, Μετοχοποίηση της 'ΧΑΑ ΑΕ' & Έγκριση δαπάνης 3,15 δισ. δρχ. για την επεξεργασία των δεδομένων του Εντύπου Ε9 και την ανάπτυξη του Λογισμικού του Φ.Μ.Α.Π. από Ιδιωτική Εταιρεία, (Συνεδρίαση της 5ης Φεβρουαρίου 1997), Μετοχοποίηση ΚΑΕ, Νομοσχέδιο για την υγεία & Νομοσχέδιο Υπουργείου Γεωργίας 'Μέτρα για νέους αγρότες κλπ' (Συνεδρίαση της 23ης Ιανουαρίου 1997), Τεχνικά παιχνίδια, Μετοχοποίηση Κ.Α.Ε., Αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών καταστροφών, Νομοσχέδιο για την υγεία & Λοιπά (Συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου 1996), Νομοσχέδιο Υπουργείου Γεωργίας: Μέτρα για τους νέους αγρότες και λοιπές διατάξεις & Λοιπά (Συνεδρίαση της 3ης Φεβρουαρίου 1997)- Αντίγραφα πρακτικών της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποίησης ως και της Διυπουργικής Επιτροπής άρθρ. 5 του Ν. 2322/1995: Πρακτικά συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποίησης της 25ης Ιουλίου 1997, Υπαγωγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 'Αθηναϊκή Χαρτοποιία ΑΕ' στις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α107), Πώληση υφισταμένων μετοχών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ) κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου στις κεφαλαιαγορές και διάθεση των δικαιωμάτων προτίμησης και μετοχών που θα προκύψουν μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ που θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την προσφορά των υφιστάμενων μετοχών, Πρακτικά συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποίησης της 30ης Μαΐου 1997, Πρακτικά συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποίησης της 3ης Μαρτίου 1997, Πρακτικά συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποίησης της 15ης Ιανουαρίου 1997, Πρακτικά συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποίησης της 31ης Δεκεμβρίου 1996, Πρακτικά συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποίησης της 3ης Δεκεμβρίου1996, Πρακτικά συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποίησης της 1ης Νοεμβρίου 1996Φωτιάδης, Απόστολος
18-Αύγ-2000Σχετικά με το πρόβλημα καθυστέρησης των έργων εξαιτίας των χρονοβόρων διαδικασιών κήρυξης των απαλλοτριώσεωνΦωτιάδης, Απόστολος
Αποτελέσματα 1 έως 3 από 3