Πλοήγηση στο Αποθετήριο ανά Δημιουργός Ελλάς. Βουλή. Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών. Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων

Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος
Ταξινόμηση ανά: Σε σειρά: Αποτελέσματα/σελίδα: Συγγραφείς/εγγραφή:
Αποτελέσματα 1 έως 7 από 7
ΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργός
1-Φεβ-2005Έκθεση επί του νομοσχεδίου: ''Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.''Ελλάς. Βουλή. Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών. Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων
20-Φεβ-2006Έκθεση στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 'Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων και άλλες διατάξεις'Ελλάς. Βουλή. Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών. Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων
27-Μάρ-2006Έκθεση επί του νομοσχεδίου: 'Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοοικονομικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων'Ελλάς. Βουλή. Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών. Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων
8-Μάϊ-2006Έκθεση επί του νομοσχεδίου: 'Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία'Ελλάς. Βουλή. Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών. Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων
4-Σεπ-2006Έκθεση επί του νομοσχεδίου: 'Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής κατάρτισης με την επωνυμία 'Ποσειδών Ινστιτούτο Ναυτικής Κατάρτισης Α.Ε.' και άλλες διατάξεις'Ελλάς. Βουλή. Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών. Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων
27-Νοέ-2006Έκθεση επί του νομοσχεδίου: 'Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας'Ελλάς. Βουλή. Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών. Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων
21-Ιαν-2008Τροποποίηση του ν. 3231/2004 για την εκλογή βουλευτώνΕλλάς. Βουλή. Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών. Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων
Αποτελέσματα 1 έως 7 από 7