Πλοήγηση στο Αποθετήριο ανά Δημιουργός Εθνικό Τυπογραφείο

Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος
Ταξινόμηση ανά: Σε σειρά: Αποτελέσματα/σελίδα: Συγγραφείς/εγγραφή:
Αποτελέσματα 1 έως 20 από 31
 επόμενο >
ΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργός
26-Νοέ-1974Προεδρικόν διάταγμα υπ' αρίθ. 805: Περί ρυθμίσεως λεπτομερειών εν σχέσει προς την εφαρμογήν της εκλογικής νομοθεσίας κατά την διεξαγωγήν του δημοψηφίσματος της 8ης Δεκεμβρίου 1974Εθνικό Τυπογραφείο
6-Δεκ-1975Υπουργικαί αποφάσεις και εγκρίσειςΕθνικό Τυπογραφείο
11-Δεκ-1975Υπουργικαί αποφάσεις και εγκρίσειςΕθνικό Τυπογραφείο
31-Μάϊ-1982Νόμος υπ' αρίθμ. 1256: Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξειςΕθνικό Τυπογραφείο
25-Νοέ-1982Απόφαση 4775/1982: Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής για τη δημιουργία Συνδέσμου Συνεργατών Γραμματέων των βουλευτώνΕθνικό Τυπογραφείο
20-Μάρ-1990Νόμος υπ' αρίθμ. 1878: Τροποποίηση των διατάξεων δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, Ν.1622/1986 και άλλες διατάξειςΕθνικό Τυπογραφείο
3-Σεπ-1990Νόμος υπ' αρίθμ. 1895: Συμπλήρωση διατάξεων του Ν.1882/1990, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξειςΕθνικό Τυπογραφείο
11-Απρ-1991Νόμος υπ' αρίθμ. 1943: Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξειςΕθνικό Τυπογραφείο
23-Μάρ-1992Νόμος υπ' αρίθμ. 2026: Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξειςΕθνικό Τυπογραφείο
24-Ιούν-1993Παραχώρηση δωρεάν, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του Δημοσίου, που βρίσκεται στην Αθήνα επί του οικοδομικού τετραγώνου 33 στον ''Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών''Εθνικό Τυπογραφείο
3-Μάρ-1994Νόμος υπ' αρίθμ 2190: Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησηςΕθνικό Τυπογραφείο
13-Δεκ-1994Νόμος υπ' αρίθμ 2256: Έλεγχος δημόσιου τομέα- Μετατάξεις- Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και άλλες ρυθμίσειςΕθνικό Τυπογραφείο
7-Μάρ-1996Νόμος υπ' αρίθμ. 2386: Ρυθμίσεις εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλάξιμων κτημάτων και άλλες διατάξειςΕθνικό Τυπογραφείο
10-Ιούλ-1996Νόμος υπ. αρίθ. 2429 : Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων- Δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης πολιτικών, κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και εντύπων και άλλων κατηγοριών προσώπων και άλλες διατάξειςΕθνικό Τυπογραφείο
10-Απρ-1997Αποφάσεις της ολομέλειας της Βουλής περί δημοσιεύσεως στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του κανονισμού της Βουλής- Μέρος Β- Κώδικας οργανώσεως των υπηρεσιών της Βουλής, καταστάσεως του προσωπικού της και άλλες διατάξειςΕθνικό Τυπογραφείο
30-Μάϊ-1997Νόμος υπ' αρίθμ. 2503: Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξειςΕθνικό Τυπογραφείο
19-Ιούν-1997Νόμος υπ' αριθ.2509 : Ποινική ευθύνη των ΥπουργώνΕθνικό Τυπογραφείο
1-Σεπ-1997Νόμος υπ' αρίθμ. 2521: Ειδικό μισθολόγιο δικαστικών λειτουργών, μισθολόγια κύριου προσωπικού νομικού συμβουλίου του κράτους και ιατροδικαστικών και άλλες διατάξειςΕθνικό Τυπογραφείο
8-Σεπ-1997Νόμος υπ' αριθ. 2522 : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.Εθνικό Τυπογραφείο
24-Μάρ-1998Νόμος υπ'αρίθ.2594 : Κύρωση ως κώδικα του σχεδίου νόμου ''Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών''Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα 1 έως 20 από 31
 επόμενο >