Πλοήγηση στο Αποθετήριο ανά Δημιουργός Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος
Ταξινόμηση ανά: Σε σειρά: Αποτελέσματα/σελίδα: Συγγραφείς/εγγραφή:
Αποτελέσματα 21 έως 40 από 85
< προηγούμενο   επόμενο >
ΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργός
16-Δεκ-2004Definition and Objectives of the Union- The Union values- The Union's objectivesΕυρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
17-Δεκ-2004Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών 16/17 Δεκεμβρίου 2004: Συμπεράσματα της ΠροεδρίαςΕυρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
23-Μάρ-2005European Council Brussels: Presidency conclusionsΕυρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
11-Μάϊ-2006Delivering on the modernization agenda for universities: Education, research and innovationΕυρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
26-Ιούν-2006Επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη- Ανανεωμένη στρατηγικήΕυρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
18-Ιούν-2007Presidency Report on ESDPΕυρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
23-Ιούν-2007Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξελλών (21/22 Ιουνίου 2007). Συμπεράσματα της Προεδρίας: Brussels European Council (21/22 June 2007). Presidency ConclusionsΕυρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
23-Ιούν-2007Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξελλών 21-22 Ιουνίου 2007: Συμπεράσματα της ΠροεδρίαςΕυρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ιούλ-2007ESDP Newsletter (European Security and Defence Policy): Afghanistan: Bolstering the rule of law- Bosnia and Herzegovina: EUFOR in transition- ESDP: an assessmentΕυρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
12-Δεκ-2008Conclusions de la présidenceΕυρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
29-Απρ-2009Brussels European Council: Presidency conclusionsΕυρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2-Δεκ-20092981st Council meeting on Economic and Financial AffairsΕυρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
16-Μάρ-2010Press release 3003rd Council meeting on Economic and Financial AffairsΕυρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
7-Μάϊ-2010Legislative acts and others instruments: Council decision addressed to Greece with a view to reinforcing and deepening fiscal surveillance and giving notice to Greece to take measures for the deficit reduction judged necessary to remedy the situation of excessive deficitΕυρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
11-Μάϊ-2010Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2010 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησηςΕυρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
8-Ιούν-2010Press release 3020th Council meeting on Economic and Financial AffairsΕυρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
11-Ιούν-2010Council decision of 10 May 2010 addressed to Greece with a view to reinforcing and deepening fiscal surveillance and giving notice to Greece to take measures for the deficit reduction judged necessary to remedy the situation of excessive deficitΕυρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
21-Οκτ-2010Σημείωμα της Ειδικής Ομάδας που συστάθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2010 προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με θέμα: 'Τελική έκθεση της Ειδικής Ομάδας'Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
21-Οκτ-2010Strenthening economic governance in the EU: Final report of the task force to the European CouncilΕυρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
14-Φεβ-2011Council conclusions on the role of education and training in the implementation of the Europe 2020 strategyΕυρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αποτελέσματα 21 έως 40 από 85
< προηγούμενο   επόμενο >