Πλοήγηση στο Αποθετήριο ανά Δημιουργός Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος
Ταξινόμηση ανά: Σε σειρά: Αποτελέσματα/σελίδα: Συγγραφείς/εγγραφή:
Αποτελέσματα 21 έως 33 από 33
< προηγούμενο 
ΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργός
19-Μάϊ-2004Greece: Report prepared in accordance with Article 104(3) of the treatyΕυρωπαϊκή Ένωση. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
20-Ιούλ-2004Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας κατά της απάτης και οποιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας- Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on mutual administrative assistance for the protection of the financial interests of the Community against fraud and any othel illegal activitiesΕυρωπαϊκή Ένωση. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
26-Ιαν-2005Europe 2010: A partnership for European renewalΕυρωπαϊκή Ένωση. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
27-Ιαν-2005Commission staff working paper. Second Implementation Report on the 2003-2005 Broad Economic Policy GuidelinesΕυρωπαϊκή Ένωση. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
2-Φεβ-2005Working together for growth and jobs: A new start for the Lisbon strategyΕυρωπαϊκή Ένωση. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
15-Μάρ-2005The economic costs of non- Lisbon: A survey of the literature on the economic impact of Lisbon-type reformsΕυρωπαϊκή Ένωση. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
2-Μάρ-2006Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Community, of the United Nations Convention against CorruptionΕυρωπαϊκή Ένωση. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Ιαν-2007Taking European Knowledge Society serioyslyΕυρωπαϊκή Ένωση. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
18-Ιούν-2007Report from the Commission to the Council based on Article 9 of the Council Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating corruption in the private sectorΕυρωπαϊκή Ένωση. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
11-Δεκ-2007Communication from the commission to the European parliament, the Council, the European economic and social committee and the committee of the regions: Proposal for a community Lisbon programme 2008- 2010Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
26-Νοέ-2008Communication from the Commission to the European CouncilΕυρωπαϊκή Ένωση. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
16-Δεκ-2008Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Έκθεση εφαρμογής για το κοινοτικό πρόγραμμα της Λισαβόνας 2008- 2010Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
28-Ιαν-2009Implementation of the Lisbon strategy structural reforms in the context of the European economic recovery plan: Annual country assessments - Commission adopts Lisbon Strategy recommendations to build a lasting recoveryΕυρωπαϊκή Ένωση. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αποτελέσματα 21 έως 33 από 33
< προηγούμενο